نمونه سوالات مصاحبه دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نمونه سوالات مصاحبه دانشگاه صنعتی مالک اشتر

تمامی اطلاعات مورد نیاز برای حضور مصمم در مصاحبه

بدون ترس و استرس در مصاحبه حاضر شوید


اطلاعات مذهبی و احکام

+

اطلاعات سیاسی و قوانین کشور

+

اطلاعات کشورهای مختلف(قراردادها ، تعهد نامه ها)

+

اطلاعات تاریخی ابران و جهان(و روزهای مهم تقویم)

+

شناخت مسایل روز و اطلاعات عمومی

+

چگونگی پاسخ به پرسش‌های غیرمنتظره‌ در مصاحبه


با تجربیات سالهای گذشته اطمینان میدهیم تمام سوالات احتمالی در این مجموعه گنجانده شده است

ادعا نیست ، اثبات شده است

برای تهیه و بروزرسانی هرساله ی این مجموعه زحمت زیادی کشیده شده است

بسیار فراتر از قیمت محصول

36,900 -

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


malek ashtar_1499248502_325_506_1977.zip5.65 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 36,900 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت